Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen hebben wij helaas moeten besluiten om de Marcus Passie af te gelasten. De risico’s zijn om verschillende redenen te groot.

We hopen de Marcus Passie volgend jaar alsnog uit te kunnen voeren! De data hiervoor zijn nog niet bekend.