De Oerband

De Oerband is de jeugdband van Oerterp, Ureterp. De kweekvijver van Fanfare Oerterp, brassband De Bazuin en brassband De Lofklank. In 2015 is besloten om de jeugdleden van alle drie bands in Ureterp samen te brengen in “De Oerband“, een treffende naam die door een prijsvraag is vastgesteld. Ook de B-band van De Lofklank is overgegaan in de Oerband.

De Oerband wordt eveneens gedirigeerd door Trienke de Vries!

Voor meer informatie: Facebook De Oerband

Leerlingen

Sinds 2011 geeft Trienke de Vries les aan onze leerlingen en vanaf 2013 was Trienke eveneens dirigent van de B-band van De Lofklank. Trienke heeft aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen gestudeerd. Naast lesgeven en dirigeren speelt Trienke 1e Trombone bij De Bazuin Oenkerk.